Třetinová porucha

Jedná se o nejčastější, ale relativně "bezpečnou" závadu. Ve zkratce se jedná o to, že dojde ke snížení výkonu panelu mezi 33% - 100%, což má vliv na výkon celého stringu, protože panely ve stringu jsou zapojeny do série. Nejslabší panel logického celku tím definuje maximální možný výkon stringu. V praxi to znamená, že kvůli jedné "třetinovce" na jednom panelu se sníží výkon celého stringu o 33%.


By-pass dioda

Drtivá většina panelů má tři průtokové diody. V případě selhání těchto součástek dojde k poklesu výkonu stringu o 33%, 66% nebo 100% výkonu.

Pokud je JB otevíratelný, oprava je velice jednoduchá, pokud je zatavený do panelu (obzvlásť u starších panelů), oprava je složitější a JB se musí dostatečně zatěsnit, aby do se do něho nedostala vlhkost. Možná se tedy vyplatí vyměnit celý panel.

Možné příčiny se nachází v přípojné krabici panelu (junction box, JB)

  • Vadná by-pass dioda v JB

  • Přerušení nástrčných i pájených spojů v JB

  • Vlhkost v JB


Příklad pro výpočet ztráty výkonu

  • Instalace 12 kWp ostrovní systém z roku 2008 (výkupní cena za kWh = 15,- Kč)

  • 3 stringy po 4 kWp

  • Vadná by-pass dioda na 1 panelu v 1 stringu (4 kWp)

  • 4 kWp * 0.33 = 1,32 kWp

  • 1,32 kWp = cca 1000 kWh/rok

  • 1000 kWh * 15 = 15 000,- Kč/rok


Dojde tedy k možné ztrátě 15 000,- Kč/rok, při čemž by-pass dioda je komponent za cca 500,- Kč.


V krajním případě může dojít k tomu, že celý panel přestane vyrábět elektřinu, takže dojde k odpojení celého stringu viz. obrázky níže.


Měli byste zájem o termovizní inspekci Vaší elektrárny? Neváhejte nás kontaktovat. 

Poskytujeme termovizní změření stavu elektrárny včetně měřícího protokolu.