Úsporné řešení

Rychlá a bezpečná diagnostika poruch a vad neviditelných běžným okem.

Letecká termodiagnostika

Radiometrické snímky s rozlišením 640x512px.

Měřící protokol

Spolu s protokolem můžeme poskytnout i radiomerické snímky.

Letecká termovize je rychlá, efektivní a nabízí širokou škálu možností

- Diagnostika fotovoltaických panelů

- Lokalizace poškozené střešní izolace kunami

- Snižování mortality srnčat před senosečemi

- Monitoring zvěře

- Kontrola zatékání do plochých střech

- Kontrola stavu vzduchotechniky a jiných komponentů na střechách

- Termografická diagnostika budov

- Revize nadzemních i podzemních infrastruktur a produktovodů

- Hledání osob a ohnisek požárů

Tuto sekci budu postupně rozšiřovat.