Kuna ve střeše dokáže nadělat pěknou paseku.

Termovizní lokalizace rozsahu škod ve střešní izolaci způsobené např. kunami při opravě izolace eliminuje nutnost sundávat celou krytinu.


Tuto sekci připravujeme

Zaváděcí ceny na kontrolu střešní krytiny