Vyhledávání srnčat


V období od května do konce června na polích probíhají senoseče, při nichž se ročně v České republice zabije nebo zmrzačí až 60 000 kusů srnčat.

Vyhledávání závisí pouze na mysliveckých spolcích a dobrovolnících, kteří chodí v rojnicích a hledají srnčata ze země. Tato metoda je ovšem velice neefektivní, protože srnče se ve vyšší travině nepodaří kolikrát najít ani na dva metry a potřebný čas k prohledání dané oblasti je enormní.

Vyhledávání srnčat dronem s termokamerou provádím ve spolupráci s mysliveckými spolky již dva roky a za tu dobu jsem nalezl 83 srnčat.

Díky termokameře s vysokým rozlišením jsem schopen hledat i z výšky 100 metrů nad zemí a za hodinu letu prohledat desítky hektarů pole.

Myslivce navedu na krok přesně k místu nálezu s pomocí vysílačky.


Školení

Letošní zimu 22/23 začnu dělat školení pilotů z mysliveckých spolků prezenční i online formou.

Školení bude obsahovat:

Teoretickou část

  • Metodika vyhledávání srnčat

  • Legislativa v kostce a příprava na povinný test pro ÚCL

  • Pomoc při výběru vhodné techniky

Praktickou část

  • Proškolení obsluhy dronu

  • Praktická ukázka při senoseči

  • Pomoc s vyřízením nutných věcí (Průkaz o způsobilosti pilota, žádosti pro ÚCL atd.)

Více informací již brzy
Galerie