Pravidla bezpečnosti

Slouží pro zákazníka jako seznámení se s pravidly bezpečnosti, ochrany osob a majetku při realizaci LP.

Slouží jako příloha k souhlasu majitele pozemku


Seznam zúčastněných osob do provozu bezpilotního prostředku

Tento seznam je vhodné mít předem vyplněný, pokud se v prostoru realizace LP budou pohybovat lidé. K seznámení se s pravidly bezpečnosti lze použít dokument nahoře.


Souhlas majitele pozemku z místa vzletu a přistání

Slouží k písemnému povolení majitele pozemku ke vzletu a přistání bezpilotního prostředku.


Povolení k provozování LP

Doklad o povolení ke komerčnímu používání dronu i v kategorii SPECIFIC.

Slouží jako příloha k souhlasu majitele pozemku


Pojistný certifikát 1

Pojistný certifikát k dronu DJI Mavic 2 Pro pro letecké snímkování a video.

Slouží jako příloha k souhlasu majitele pozemku


Pojistný certifikát 2

Pojistný certifikát k dronu DJI Mavic 2 Enterprise Advanced pro leteckou termovizi.

Slouží jako příloha k souhlasu majitele pozemku