Částečné zastínění panelu

Částečné zastínění fotovoltaického panelu urychluje degradaci křemíkových částí a snižuje výkon celého stringu. V letních dnech, kdy povrchová teplota panelu přesáhne jistou hranici, hotspot vytvořený zastíněním může přesáhnout více než 100° C a může dojít k propálení a popraskání ochranného skla panelu. V případě, že za pár let k této situaci dojde, panel už je nenávratně poškozen a jeho degradace se ještě více urychlí. V krajním případě může dojít až k požáru.


Na obrázku z měření v roce 2021 je instalace z roku 2012, kde nevyužívaný komín v průběhu dne zastiňuje 4 panely. Panel vpravo, který je zastíněn v odpoledních hodinách trpí kvůli vysoké teplotě v létě nejvíce.

Na obrázku č. 2 z rána, kdy stín dopadá na panel vlevo je na pravém panelu viditelně teplejší místo, protože už započal proces degradace panelu.


Po necelých dvou letech od měření (1/23), kdy nebylo uskutečněno žádné z navrhovaných řešení došlo k propálení panelu na lepenkové střeše.

Panel se do tohoto stavu může dostat nejen částečným zastíněním, ale i tvorbou hotspotů, které vznikají kvůli mikrotrhlinám a vlhkosti, která se do panelu dostane. Postupem času dojde ke zkratu na článku, stává se z něj pro panel zátěž a začne hřát.


Fotografie panelu po převozu, kdy se i při mírných vibracích vysypalo ochranné sklo.


V případě včasného řešení problému se tomuto dalo předejít.

Možná řešení:

  • Proudové optimizéry

  • Odstranění objektu, který panel zastiňuje (v tomto případě nepoužívaný komín, strom atd.)

  • Přesun postiženého panelu


Měli byste zájem o termovizní inspekci Vaší elektrárny? Neváhejte nás kontaktovat.

Poskytujeme termovizní změření stavu elektrárny včetně měřícího protokolu.