Věnuji se provozování leteckých prací v oblasti termovize a pořizování foto a video materiálů v kategoriích provozu A1, A2, A3 a Specific. 


Termovizní měření stavu FVE

Proč termokamera?

Pokud na panelu vznikne porucha, dojde k přeměně elektrické energie na tepelnou.

Proč z dronu?

U měření na střeše odpadá nutnost pronájmu pracovní plošiny a při měření velkých ploch urychlí pracovní proces.

Na FVE je závada, co dál?

Při nalezení závady zpracuji měřící protokol, který poslouží jako pomůcka pro technika či k reklamaci panelu.


Více informací naleznete na stránce CENÍK


Nejčastější typy poruch na fotovoltaických panelech

Třetinová porucha (snižuje výkon panelu o 1/3, 2/3 nebo 3/3)

- Vzniká kvůli volným kontaktům v junction boxech (JB), vadné by-pass diodě, zatečení vody do    JB, výrazně poškozeném článku 

Porucha jednoho panelu ve stringu má vliv na celkový výkon daného stringu, protože v sériovém zapojení musí být proud protékající všemi články stejný. 

- Radiometrický snímek lze použít k uplatnění reklamace, nebo jako pomůcku pro opraváře.Hotspoty (zkraty na článcích) 

- Vznikají částečným zastíněním, nebo mikrotrhlinám v panelu.

Příčina vzniku mikrotrhlin: 

Povětrnostní vlivy (sníh, kroupy, vítr), neopatrná manipulace při převozu a montáži, výrobní vada, nečistoty, kamínek ze sekačky...

- Je vhodné hostpot časteji kontrolovat a v krajním případě panel vyřadit či vyměnit.

- Hotspoty mohou přesáhnout až 120°C a může dojít k propálení panelu.


PID jev (potenciálová indukční degradace, "vysokonapěťový stres")

- Fyzikální jev, jenž se u 40% panelů může začít projevovat již po 2 - 4 letech provozu.

- Vzniká u záporného pólu stringu a může snížit výkon celé elektrárny až o desítky procent.

Příčiny: 

- V důsledku rozdílu potenciálu mezi články a uzemněnou částí rámu vznikají svodové proudy.

- Ochranné sklo s obsahem sodíku a EVA (Ethylenvinylacetát) materiály použité k zapouzdření článků.

- V závislosti na příčině vzniku lze jev i zvrátit.

Měli byste zájem o naše služby? 

Kontaktujte nás


Hledání srnčat před senosečemi

Pro velký zájem mě na senoseče 2022 neváhejte kontaktovat již nyní.

S pomocí dronu lze prohledat velké plochy za zlomek času a efektivně snížit mortalitu srnčat před senosečemi. Tuto službu poskytuji v rámci dobrovolné činnosti za příspěvek na dopravu.

S pomocí mysliveckých spolků a vysílaček můžeme takto hledat a vynášet srnčata ze sečených oblastí.

Za prvních 5 senosečí jsem nalezl 16 srnčat.