Vyhledávání zvěře před senosečemi

Máme volné termíny na senoseče!

Volné termíny MIMO 12.6. a rozmezí 17.6.-20.6.

- Leteckou termovizi lze efektivně využít k monitoringu a snižování mortality srnčat a před senosečí. 

- S pomocí dronu s termokamerou dokážeme zmapovat i větší plochy.

- Za první 3 senoseče jsme zachránili 16 srnčat.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Letecké termovizní měření stavu fotovoltaických panelů

Chcete zjistit, v jakém stavu je Vaše fotovoltaika?

Termokamera snadno odhalí závady na článčích i elektroinstalaci.

- Vhodná metoda kontroly špatně dostupných míst a velkých ploch.

- Termovizní měření snadno odhalí poruchy na panelech, které snižují výkon celých stringů

- Použití dronu k měření je bezpečné, rychlé a odpadá zde nutnost pronájmu pracovní plošiny u střech..

Nejčastější typy poruch na fotovoltaických panelech

Hotspoty (zkraty na článcích) 

- Vznikají částečným zastíněním, nebo mikrotrhlinám v panelu.

Příčina vzniku mikrotrhlin: 

Povětrnostní vlivy (sníh, kroupy, vítr), neopatrná manipulace při převozu a montáži, výrobní vada, nečistoty, kamínek ze sekačky...

- Je vhodné hostpot časteji kontrolovat a v krajním případě panel vyřadit či vyměnit.

- Hotspoty mohou přesáhnout až 120°C a může dojít k propálení panelu.


Třetinová porucha (snižuje výkon panelu o 33%, 66% nebo 100%)

- Vzniká kvůli volným kontaktům v junction boxech (JB), vadné by-pass diodě, zatečení vody do JB, výrazně poškozeném článku atd.

- Snížení výkonu jednoho panelu ve stringu snižuje jeho celkový výkon, protože v sériovém zapojení musí být proud protékající všemi články stejný. 

- Termogram lze použít k uplatnění reklamace, nebo jako pomůcku pro opraváře.PID jev (potenciálová indukční degradace, "vysokonapěťový stres")

- Fyzikální jev, jenž se u 40% panelů může začít projevovat již po 2 - 4 letech provozu.

- Vzniká u záporného pólu stringu a může snížit výkon celé elektrárny až o desítky procent.

Příčiny: 

- V důsledku rozdílu potenciálu mezi články a uzemněnou částí rámu vznikají svodové proudy.

- Ochranné sklo s obsahem sodíku a EVA (Ethylenvinylacetát) materiály použité k zapouzdření článků.

- V závislosti na příčině vzniku lze jev i zvrátit.

Měli byste zájem o naše služby? 

Kontaktujte nás


Další příklady využití našich služeb

Topshoty, párové a skupinové foto
Topshoty, párové a skupinové foto
Společenské události
Společenské události
Různé druhy panoramat
Různé druhy panoramat
Foto/video pro reklamu
Foto/video pro reklamu
Propagace kulturního dědictví
Propagace kulturního dědictví
Snímkování objektů
Snímkování objektů